Skip to main content
Gasthuisstraat 75
8970 Poperinge
Slide 1

't GroeiVeld

Praktijk in complementaire zorg en begeleiding op maat van de cliënt of groep

Contact Maak een afspraak

Slide 2

't GroeiVeld

Praktijk in complementaire zorg en begeleiding op maat van de cliënt of groep

Contact Maak een afspraak

Van harte welkom op de website van ‘t GroeiVeld.  


‘t GroeiVeld is een dynamische praktijk in zorg die zich richt op het fysieke, mentale en emotionele welzijn van én zingeving bij de mens, individueel of in groep. Dit om groei in verbinding met jezelf, de ander en wat groter is dan jezelf en de ander te ontdekken.

Hierbij staat de groei-ervaring centraal. De praktijk is gelegen in de hoppestad Poperinge in West-Vlaanderen, België.

In de praktijk ‘t GroeiVeld wordt er vanuit volgende invalshoeken gewerkt: ervaringsgericht lichaamswerk (ervaringsgerichte psychotherapie), gespecialiseerde kinesiologie OBM®,  voetreflexologie, actieve meditaties, reiki en traumabegeleiding , persoonlijkheids-, karakter- en gedragsanalyse a.d.h.v. de voet en gespecialiseerde voetverzorging (medische pedicure).

Ook bied ik groepssessies en workshops aan. Lees hierover meer onder praktijkaanbod – in groep.

Bent u al langer op zoek naar begeleiding in uw proces , kijk dan gerust eens op deze website hoe ik u hierbij kan helpen. Bij vragen of twijfel of u bij mij terecht kan, aarzel niet om mij te contacteren.

Praktijkaanbod


Individueel

U kunt bij ‘t GroeiVeld terecht voor individuele begeleiding bij:
 • Overmatige controle
 • Omgang met boos zijn en agressie
 • Eet- en slaapmoeilijkheden
 • Klachten van neerslachtigheid,
  energieverlies en verveling
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Angst en onzekerheid, contact
 • Relatiebegeleiding ouder-kind, koppels
 • Spanningsklachten, vermoeidheid
 • Traumabegeleiding
 • Afscheid en rouwverwerking

In groep

Mijn workshops kunnen ook op maat van groep of vereniging verkregen worden. Privé in de praktijk vanaf 6 personen of bij samenstelling van uw eigen groep op verplaatsing.

Aarzel niet om me hierover te contacteren.

Ervaringsgericht lichaamswerk (ervaringsgerichte psychotherapie)

Ervaringsgericht lichaamswerk, gebaseerd op de integrale psychologie, stelt als doel de volle aandacht te besteden aan de totale mens in al zijn dimensies. Er wordt veel belang gehecht aan het ontwikkelen van  bewust-wording  dat - het alleen maar op zichzelf gericht zijn - overstijgt. In deze vorm van begeleiden wordt er niet alleen gesproken, het ervaren staat centraal. Begeleide  zelfexpressie door ver-beeld-ing te laten spreken vanuit het hele lijf. Dit doet luisteren naar wat het lichaam aangeeft om de innerlijke leefwereld aan het woord te laten. Zo komen we tot de kern zonder  mentaal te moeten (mee-)volgen.

Groeibegeleiding met gesprek

Groeibegeleiding met gesprek is een alomvattende vorm van begeleiding waarbij ik met de volle aandacht en zonder oordeel met de cliënt in gesprek ga. Als ‘buitenstaander’ van het verhaal kan ik een andere kijk hebben op het verhaal. Met gerichte vragen, erkenning en feedback kan er gewerkt worden naar bewust-wording, verheldering en inzicht.

Naast praten, combineer ik meestal het gesprek met andere begeleidingsvormen zoals ervaringsgericht lichaamswerk met beweging, Reichiaanse ademhaling, beeldvorming en/of rollenspel.

Creatieve procesbegeleiding
Creatieve therapie is de overkoepelende term voor begeleidingsvormen waarbij zelfexpressie centraal staat en dus een lichaamsgerichte aanpak kent. Expressie geven aan de innerlijke leefwereld zorgt voor het beter begrijpen van wat er leeft, het beter kunnen plaatsen, los te laten of te transformeren. Dit zorgt voor een bevrijdende en rustgevende uitwerking binnen de geestelijke gezondheidszorg. Binnen alle creatieve vormen is er een methodische aanpak met gebruik van verschillende werkvormen, technieken, interventies en materiaal.
Creatieve procesbegeleiding met beweging
Hierbij stel ik de relatie tussen beweging en emotie centraal. Er is dialoog tussen lichaam en geest. Bewuste en onbewuste bewegingen symboliseren wat er in de cliënt omgaat. Een hoger zelfvertrouwen en zelfbeeld, een sterker zelfbewustzijn en een toename van het probleemoplossend vermogen, zijn gunstige effecten bij deze werkvorm.
Creatieve procesbegeleiding met Reichiaans ademen
Reichiaans ademhalen is een werkvorm waarbij het lichaam getriggerd wordt om het contact aan te gaan met aanwezige lading in het lichaam. Emotie en spanning die een volledig vrij ademen belemmeren, komen als vanzelf naar boven. Deze krijgen de gelegenheid zich vrij te maken en te uiten waardoor een ontlading en relaxatie ontstaat. Het hele ademproces gebeurt onder begeleiding.
Creatieve procesbegeleiding met beeldvorming
Wanneer er geen woorden zijn of gevonden worden om gevoel,gedachte, fantasie, wens of verlangen uit te drukken, dan kan dit ook met beeldvorming. Hierbij stel ik de relatie tussen het innerlijk beeld en de emoties centraal. De uitwisseling tussen de beeldende vorm - zoals schilderen, tekenen, krijten, boetseren, kleien,… - en wat leeft in het onderbewustzijn is heel leerrijk. De creatie is de non-verbale vorm van communicatie, brengt het innerlijk beeld tastbaar naar buiten en beoogt een veranderingsproces. Met deze werkvorm leert de cliënt het eigen creatief vermogen aanspreken om deze samen met de nieuw verworven inzichten in het dagdagelijkse leven te integreren. Gunstige effecten bij deze begeleidingsvorm kunnen zijn: mentaal en fysiek herstel, sterker zelfbewustzijn, stress- en angstvermindering.
Creatieve procesbegeleiding met rollenspel
Rollenspel is een creatieve werkvorm waarbij de relatie tussen het drama, spel , theater of rol en de emoties van de cliënt heel belangrijk is. Door verhaal te brengen, in een bepaalde rol op te gaan of een spontaan bedenken ervan, is verandering creëren een mooi leerproces. Door expressie te geven aan emoties worden deze laatste getransformeerd. Verworven inzicht, nieuwe vaardigheden op sociaal vlak, een toenemend probleemoplossend vermogen zijn dankbare praktisch toepasbare positieve gevolgen van deze werkvorm.

Gespecialiseerde kinesiologie met de One Brain®Methode

Gespecialiseerde kinesiologie OBM® omvat feedback van het volledige lichaam d.m.v. spiertest, vaststelling van emotionele lading en gemoedstoestand, invloed van fysieke structuren en hun functie, patronen en overtuigingen. Met communicatietechnieken, energiecorrecties en stressverminderingstechnieken wordt terug balans gecreëerd. One Brain® verwijst enerzijds naar de gedifferentieerde en de integrale hersenactiviteit en anderzijds het vermogen tot leren alsook het omgaan met spanning. Bij disfunctioneren lopen relaties en communicatie mank m.a.g. energetische stagnering in het lichaam met ongemakken. Soms wordt er ondersteunend met Bachbloesems gewerkt. Met gespecialiseerde kinesiologie OBM® kunnen leermoeilijkheden worden begeleid, focusverandering worden bereikt om patronen te doorbreken , opnieuw motivatie gevonden worden in communicatie en relatie, zelftwijfel verholpen worden om eigen potentieel te ontwikkelen en (nieuwe) uitdagingen aan te gaan.

Reflexologie

Voetreflexologie
In onze voeten bevindt zich, op verkleinde schaal, de weerspiegeling van het volledige lichaam. Het geven van een correcte druk op een punt van de voet dat d.m.v. zenuwbanen in directe verbinding staat met het overeenstemmende orgaan, lichaamsdeel of –stelsel kan een reactie (reflex) veroorzaken in deze zone.

Reflexologie herstelt en onderhoudt een onbelemmerde energiestroming in heel het lichaam. Die energiestroming is dé basis van onze gezondheid.

Met voetreflexologie ontspant het lichaam, wordt de doorbloeding bevorderd, het immuunsysteeem versterkt, het lichaam aangemoedigd om toxines en onzuiverheden los te laten.
U kunt bij ‘t GroeiVeld terecht voor individuele sessies voetreflexologie bij:
 • Spier- en gewrichtsklachten
 • Slaap-/ doorslaapproblemen
 • Huilbaby’s
 • Stress en concentratieproblemen
 • Spijsverteringsklachten
 • Bloeddrukonevenwichten
 • Hoofdpijn
Precisiereflexologie
Deze reflexologievariant is een aanvulling op de klassieke voetreflexologie en werkt ook volgens het principe van energieverdeling. Wordt vaak ingepast in de voetreflexologiesessie.

De belangrijkste technieken zijn linken en duimwandelen waarbij soms 2 à 3 reflexpunten met een bepaalde druk  of strijkbeweging worden aangehouden.

Deze reflexologievorm is aangewezen bij steeds terugkerende klachten of overgevoeligheid bij andere behandelingen.
Verticale reflexologie
Met een reeks geavanceerde technieken, al dan niet in combinatie met de klassieke voetreflexologie, is deze werkvorm heel speciaal en anders, aanvullend en versterkend. De reflexzones van de voetzool worden bewerkt via het dorsum of bovenzijde van de voet waardoor de cliënt staand wordt behandeld. Op gewichtdragende voeten werken kan synergetisch, tergelijkertijd op handen en voeten werken zorgt voor versneld resultaat.
Psychozonemassage op de voet
Deze massage is een afgeleide van de reflexologie. Hierbij worden reflexzones met acupunctuurpunten op de voet verbonden.  Specifieke centra of psychozones, afhankelijk van de psychische problematiek, worden bewerkt . Vaak combineer ik deze relexologievorm met de gespecialiseerde kinesiologie OBM® om de energetische stagnering te doorbreken.

Psychozonemassage kent succes bij eetstoornissen, verslaving,, slaapstoringen, lichamelijke en/of geestelijke uitputting, stress, angst, contactmoeilijkheden, concentratiestoringen, examenkoorts.
Metamorfosemassage op voet, hand en hoofd
Net als de psychozonemassage is de metamorfosemassage een afgeleide van de reflexologie. Deze vorm is een zachte, subtiele massage van de reflexgebieden van het prenatale van de wervelkolom, op voeten, handen en hoofd. Deze techniek richt zich op de reflexzones waarvan wordt beweerd dat energiestoringen, opgelopen in het prenatale verloop, zich uiten in emotionele, mentale en fysieke patronen. Verandering van binnenuit wordt op gang gebracht.

Actieve meditaties

In heel wat meditatievormen beweegt het lichaam niet actief en wordt er mentale stilte gevraagd.

In onze westerse maatschappij met overvolle agenda’s, overprikkeling, stress en keuzevermoeidheid, is stilte en in rustpositie komen een bijna onmogelijke opdracht.

Doorheen dit soort meditaties wordt de groep met passende muziek begeleid.

Actieve fasen activeren het onbewuste, fysieke spanning lost wat de focus van hoofd naar hart helpt brengen .

In de hierop volgende stiltefase komt het pure ervaren en waarnemen van jezelf, in het hier en nu.

Deze meditaties geef ik meestal in groep.

Reiki en traumaverwerking

Reiki is een zachte energetische lichaamsbehandeling met de handen om het eigen herstelvermogen op fysiek, psychisch en emotioneel niveau te versterken.

Met de kracht van reiki ontdekt u de relaxerende, pijnreducerende werking, een betere slaap, een verhoogd energieniveau.

Dit energieniveau versterkt uw immuunsysteem en verbetert zo uw levenskwaliteit.

Persoonlijkheids-,karakter- en gedragsanalyse a.d.h.v. de voet

Met de lichaamstaal van de tenen kan een visueel verrassende kijk op de persoonlijkheid, het karakter en het gedrag van iemand worden verkregen. Tenen hebben elk elementen en eigenschappen die uw mogelijkheden en moeilijkheden duiden. Met deze analyse wordt er inzicht en inspiratie gegeven naar beroepskeuze toe, krijgt u tools aangereikt om het kennen en kunnen van uzelf of de ander beter te begrijpen en in te zetten maar ook uw opvoedkundige of zorgende aanpak bij te sturen. Met een geschenkbon ‘tenenanalyse’ kunnen ouders het karakter van pasgeboren zoon- of dochterlief beter leren kennen.

tenenlezen.be

Gespecialiseerde voetverzorging (medische pedicure)

Uw voeten regelmatig door een gespecialiseerd voetverzorger laten verzorgen is geen luxe maar een noodzaak. Dit om pijn en ongemak te voorkomen, aandoening of probleem te verhelpen.

Indien aangewezen, werk ik met doorverwijzing naar arts, osteopaat, orthopedist, podoloog of orthopedisch schoenmaker.

In mijn praktijk ‘tGroeiVeld kunt u ook de in de voetzorg  gebruikte producten aankopen. Ook teenhulpjes in confectiebandage met elastische eigenschappen zijn verkrijgbaar.

Bepaalde ziekenfondsen voorzien een jaarlijkse terugbetaling voor voetzorg bij senioren en mensen met medische reden.  De terugbetalingsfiches van de courante ziekenfondsen kunt u bij mij bekomen of simpelweg afprinten op de site van uw fonds.

Hebt u een voetvraag, aarzel dan niet om mij te contacteren.

U kunt bij mij terecht voor voetzorg op maat met advies voor thuiszorg:
 • Klassieke verzorging van teennagels en voethuid
 • Teen- en voetproblematiek: ingegroeide nagels, likdoornen, eeltput, kloven, zweetvoet, schimmel, bloedblaar,…
 • Speciale technieken: freestechnieken, tamponnages om drukverlichting te creëren bij dreigende ingroei, orthoplastie met orthesen om te beschermen en drukverdeling te brengen, orthonyxie om nagelcorrectie met nagelbeugels te maken, onychoplastie met prothesenagel om te beschermen,…
 • Professioneel advies over goed schoeisel en voethygiëne, screening van de risicovoet, vaststellen van een afwijkende voetstand,…

Wie ben ik?


Over Griet

Ik ben Griet Wybo, therapeut in de praktijk ‘t GroeiVeld.

In mijn hele actieve loopbaan volg ik steeds de rode draad van creativiteit in al zijn vormen. Mijn creatieve proces kon ik proeven, in contact met mezelf en vanuit mezelf met de ander, als leerkracht huishoudkunde TTO, daarna als zelfstandig ondernemer in mijn ambachtelijke speciaalzaak ’t Zoete Ambacht om uiteindelijk de meest intense vorm van creativiteit neer te zetten in mijn eigen praktijk.

In 2010 richtte ik mijn praktijk Complemedi-Link op. De eerste 7 jaar begeleidde ik heel wat mensen, voornamelijk als voetreflexoloog, kinesioloog en gespecialiseerde voetverzorger.

Levenslang bijscholen en verdiepen is mijn motto!
Ik volgde aanvullende opleidingen, trainingen en supervisie. Zo breidde ik mijn praktijkaanbod uit.

In 2017 herdoopte ik de praktijk. Complemedi-Link werd 't GroeiVeld.

Een nieuwe naam

De naam ’t GroeiVeld staat letterlijk en figuurlijk voor ruimte en tijd bieden.

Bruikbare tools worden aangereikt om te ‘groeien’, waardoor het ‘zelf-zicht’ – het ‘vizier’ verbreed en verdiept. Door het toevoegen van actie- en ervaringsgerichte methodes en technieken kan ik op een aanvullende manier antwoord bieden op vragen en noden van de cliënt.

Mijn praktijkaanbod richt zich van jong tot oud(-er) die op hun zoektocht hun leven meer willen leiden in plaats van lijden. Ik werk individueel en in groep.

Opleiding

Ik vervolmaakte onderstaande opleidingen tot:

 • Consultant facilitator in de gespecialiseerde kinesiologie  met de One Brain®methode
 • Voetreflexoloog
 • Reiki consultant
 • Begeleider van actieve meditaties en visualisaties
 • Erkend tenenanalist voor persoonlijkheids-, karakter- en gedragsanalyse a.d.h.v. voet
 • Gespecialiseerd voetverzorger (medische pedicure)
 • Ervarings- en lichaamsgericht psychotherapeut
Ik ben lid van de beroepsverenigingen BVV en BeVo.

Contact


Griet Wybo

Gasthuisstraat 75
B-8970 Poperinge

0475 59 31 07

info@tgroeiveld.be

BTW: BE 0675.244.219
Bank: BE71 7380 2996 8069

Ik werk enkel op afspraak! Deze kunnen telefonisch of per mail vastgelegd worden.

U kunt mij het makkelijkst telefonisch bereiken, enkel tijdens de weekdagen, bij voorkeur tussen 7u30 en 8u en tussen 12u30 en 13u00 op 0475 59 31 07.

Ben ik niet onmiddellijk bereikbaar, spreek dan uw naam en telefoonnummer in, ik bel u zo spoedig mogelijk terug. Voor het verplaatsen van uw afspraak of bij annulering, gelieve mij minstens 24 uur vooraf te verwittigen. Niet tijdig geannuleerde of vergeten afspraken noodzaken mij de voor u geboekte reservatie in rekening te brengen.

Tarieven: prijzen op aanvraag

Stel een vraag of maak een afspraak


U hebt een vraag of boodschap, u wenst informatie over één van mijn workshops of programma’s, u wenst zich in te schrijven of u verkiest een geschenkbon met een bepaalde geldwaarde of behandeling naar keuze, gelieve dit hieronder in het veld vraag of boodschap te beschrijven. De informatie zal u spoedig per e-mail toegestuurd worden. Geschenkbonnen kunnen worden afgehaald na afspraak.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.